Galleri

Malerikonservering Penello

 

 

Takmaleri i Løvenskioldsgate før behandling (Limfarge på mur)

 

 

Bakgrunnen for å sette i stand maleriet/himlingen var en brann i en lampe. Brannen hadde ført til et sotet område i midten av himlingen. Maleriet var i tillegg skittent og hadde ikke blitt renset på lang tid. Sprekker og huller preget hele overflaten og flere steder hadde kalklagene mistet sin adhesjon til det underliggende panelet. En tidligere reparasjon av maleriet hadde også ført til at de to høyre røde bordene hadde blitt malt sammen til en tykk bord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takmaleri i Løvenskioldsgate etter behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleriet før behandling

 

Maleriet heter Komposisjon i Rødt og Blått og ble malt av Gunnvor H. Advocaat i 1959. Det tilhører i dag den Norske Ambassaden i Ottawa,Canada.

 

 

Maleriet hadde flere oppskallinger og avskallinger på overflaten (hvite områder). Overflaten var støvete da maleriet ikke hadde blitt renset på lang tid. Den originale blindrammen hadde i tillegg slått seg, slik at maleriet ikke hang rett på veggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleriet etter behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleriet før behandling

 

Maleriet tilhører Eidsfos Hovedgård som er en del av Vestfoldmuseene. Maleriet var hovedtema for min masteroppgave ved UIO.

 

Portrettmaleriet var i en svært dårlig tilstand før behandling. Blindrammen og pynterammen var ødelagt. Rifter og hull i lerretet. Smuss og støv på overflaten og baksiden av lerretet. Krakeleringer, oppskallinger og avskallinger av fargelag.

 

Det var aldri noe mål å utbedre alle skadene. Fokuset var rettet på å stabilisere maleriet slik at det igjen kunne stilles ut ved museet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleriet etter behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleriet før behandling

 

Maleriet på kobber kom fra en privat samler, og ble behandlet under praktikantstillingen min ved The National Gallery i Canada.

 

Dette var en unik mulighet til å få arbeide med maleri på kobber da det sjelden dukker opp konserveringsoppdrag av denne typen.Størrelsen på maleriet (9,1 x 7,5 cm) gjorde også at behandlingen ble ekstra utfordrende.

 

Portrettet var dekket av mange lag med gulnet ferniss og overmalinger fra ulike perioder. Etterhvert som disse ble fjernet, viste det seg at det som vi trodde var et portrett av en mann, var en helgen.

Ut ifra lammet som helgnen holder i hendene, korset hvor det står skrevet Agnus Dei, samt klærne av lammeull så kunne det med sikkerhet sies at dette var Johannes Døperen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleriet etter behandling

COPYRIGHT © 2013 | Thomas Ragazzon Smestad

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS