Tjenester

Malerikonservering Penello

Jeg utfører:

 

 • Tilstandsvurdering og behandlingsforslag for utsmykkede bygninger, enkeltmalerier eller samlinger.
 • Konservering og restaurering av bemaltegjenstander på lerret, panel, mur og metall.
 • Bistår med informasjon om tilskuddsordninger for istandsetting av kulturminner, og praktisk hjelp med søknadsprosessen.

 

 

Strukturelle inngrep

 

 

 • Reparasjoner av rifter og hull på lerret.
 • Reparasjon av sprekker og skader i panelmaleri og maleri på mur.
 • Forsterkning av oppspenningskanter ved kantdublering, samt forsterkning og stabilisering av nedbrutte lerreter ved heldublering.
 • Reparasjon av originale blindrammer eller tilpassing av ny blindramme.
 • Oppspenning av lerret og utkiling av løse lerret.
 • Tilpassing av bakplater til malerier.

Rensing

 

 • Rensing av lerret, blindrammer og rammer.
 • Rensing av støv, smuss, sot og nikotin fra malte overflater.
 • Fjerning eller tynning av gulnet ferniss.
 • Fjerning av misfargede retusjeringer.

 

Konsolidering

 

 • Konsolidering av løse fargelag
 • Konsolidering og festing av preparasjonslag på mur ved bruk av injeksjonsmørtel.

 

 

Kitting, retusjering og fernissering

 

 • Kitting og retusjering av skader både på malerier og på rammer. Materialene som brukes blir tilpasset hver enkelt gjenstand.
 • Fernissering

 

 

 

Forebyggende konservering og sikring ved transport

 

 • Bistår med informasjon om klima og lysregulering.
 • Pakking og sikring av kunst under flytting, ombygging eller transport.

COPYRIGHT © 2013 | Thomas Ragazzon Smestad

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS